Co nowego w DESlock+

Nowości w oprogramowaniu do szyfrowania DESlock+

Program DESlock+ umożliwiający m. in. szyfrowanie dysków, danych i poczty email, przeznaczony zarówno dla użytkowników domowych oraz małych i dużych firm wprowadził kilka zmian, które są odpowiedzą na zapotrzebowanie rynku. DESlock+ pozwala szyfrować całe powierzchnie dysków, wybrane partycje, nośniki wymienne, pojedyncze pliki oraz wiadomości e-mail, teraz także wiadomości przesyłane z coraz popularniejszych urządzeń iPhone oraz iPad. Niebawem ma pojawić się wersja na Android.

Wsparcie dla Windows 8.1 (UEFI i GPT)

UEFI jest interfejsem pomiędzy firmware a systemem operacyjnym, ma on być następcą BIOS-u w komputerach osobistych.
GPT to specyficzny sposób zapisu informacji o istniejących partycjach na dysku twardym.

FDE Safe Start

Kolejna nowość w programie do szyfrowania DESlock+ jest funkcja symulacji całego procesu szyfrowania przeprowadzana przed faktycznym szyfrowaniem. Jeśli pojawi się jakikolwiek problem, proces pełnego szyfrowania zostanie anulowany, a program DESlock+ wyświetli szczegółową informację o problemie.

Szyfrowanie pojedynczych partycji

DESlock do tej pory mógł szyfrować cały dysk twardy, teraz DESlock pozwala na wybór czy chcemy szyfrować całość dysku czy tylko wybrane partycje.

Narzędzie do Recovery ISO dostępne w konsoli DESlock+ Enterprise Server

Od aktualnej wersji konsoli DESlock+ Enterprise Serve narzędzie do tworzenia obrazu Recovery zostało zintegrowane z konsolą centralnego zarządzania DESlock+. W przypadku awarii systemu operacyjnego zaszyfrowanego komputera z poziomu konsoli centralnego zarządzania można wygenerować obraz .iso, za jego pomocą uruchomić dany komputer. Narzędzie to automatycznie odszyfruje również całą powierzchnię danego dysku.

Wersja DESlock+ na iOS

Od teraz mamy możliwość wysyłania zaszyfrowanych wiadomości wraz z załącznikami na urządzeniach mobilnych z systemami z rodziny iOS. Z funkcją szyfrowania tekstu, mamy możliwość tworzenia dokumentów z zaszyfrowaną treścią, możemy również przesyłać zaszyfrowane wiadomości SMS.

 

Zaufali nam