Jakie są rodzaje licencji DESlock+?

Przy zakupie oprogramowania do szyfrowania danych DESlock+ mamy możliwość wyboru jednego z 4 wariantów:

  • licencja DESlock+ na 1 rok – umożliwia korzystanie z programu oraz serwisu przez okres 1 roku, po tym okresie licencja musi zostać przedłużona,
  • licencja DESlock+ na 2 lata – umożliwia korzystanie z programu oraz serwisu przez okres 2 lat, po tym okresie licencja musi zostać przedłużona,
  • licencja DESlock+ na 3 lata – umożliwia korzystanie z programu oraz serwisu przez okres 3 lat, po tym okresie licencja musi zostać przedłużona,
  • licencja DESlock+ bezterminowa – umożliwia bezterminowe korzystanie z programu oraz korzystanie z serwisu przez okres 1 roku, po upływie ważności serwisu program nadal działa., ale użytkownik pozbawiony jest prawa do wsparcia technicznego oraz aktualizacji do najnowszych wersji produktu. Przedłużenie serwisu liczone jest zawsze od daty jego wygaśnięcia.

Zaufali nam