Państwowe systemy informatyczne nie zapewniają bezpieczeństwa danych

Najnowszy raport NIK

Wg najnowszego raportu NIK państwowe systemy informatyczne nie zapewniają bezpieczeństwa danych. W raporcie opublikowanym 14 kwietnia 2016 roku, można wyczytać, m.in.:

 

„W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, stopień przygotowania oraz wdrożenia Systemu Zapewnienia Bezpieczeństwa Informacji nie zapewniał akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa danych zgromadzonych w systemach informatycznych wykorzystywanych do realizacji istotnych zadań publicznych. ”

 

„W jednostkach kontrolowanych brak było świadomości, że oprócz informacji, których wymóg ochrony zapisany jest wprost w przepisach prawa, istnieją także inne informacje, równie ważne, o których ochronę każda jednostka powinna zadbać samodzielnie”.

 

Kontrola NIK dotyczyła 6 instytucji rządowych oraz ich kontrolnych systemów informatycznych:

Kontrola NIK

Czy Twoja organizacja jest świadoma jak dbać o ochronę swoich danych?

Nie ryzykuj! Zadbaj o ochronę swoich danych! Zarejestruj się na bezpłatną eKonferencję, podczas której powiemy Ci co zrobić, żeby dobrze i łatwo zabezpieczyć swoje dane.

Zaufali nam