Wymogi GDPR (RODO) – krok po kroku

Niektóre z wymogów GDPR to rozwinięcie elementów obecnie obowiązującej dyrektywy DPR (Data Protection Directive). Rozporządzenie GDPR do istniejących wytycznych ochrony danych dodaje nowe aspekty i przenosi na administratorów danych odpowiedzialność za jej wdrożenie.

 

Przechowywanie – wszystkie dane osobowe należy przechowywać w sposób umożliwiający pełną identyfikację osoby, której one dotyczą, ale przez okres czasu nie dłuższy, niż jest to konieczne do celów, w których są one przetwarzane.

 

Zgodność z prawem, przejrzystość i rzetelność – przetwarzanie danych osobowych powinno być przejrzyste dla osoby, której dotyczą.

 

Rozliczalność – administrator jako osoba odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów i musi mieć możliwość wykazania, że są one przestrzegane.

 

 

Więcej informacji na temat nowych unijnych wymogów znajdziesz na stronie:

https://www.deslockplus.pl/Pomoc/GDPR/Wymogi-GDPR

Zaufali nam